Kalvarijos miesto VVG rengia kvietimo dokumentus Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslui įgyvendinti

Kalvarijos miesto VVG rengia kvietimo dokumentus Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslui įgyvendinti: Didinti Kalvarijos miesto gyventojų užimtumą, gerinant jų įsidarbinimo ir verslų kūrimo galimybes.