Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 m.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė - 1
Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariai kovo 30 d. visuotinio susirinkimo metu patvirtino Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2020 metus.

Metinėje Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitoje atsispindi pagrindinė Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės veikla. Ataskaitoje detaliai apžvelgtas visų strategijos veiksmų įgyvendinimas, pateikta įgyvendinimo gerieji pavyzdžiai. Ataskaitoje pateikta informacija apie paskelbtus kvietimus, vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas, strategijos rodiklių pasiekimą ataskaitiniu laikotarpiu, valdybos posėdžius ir visuotinius susirinkimus bei jų metu priimtus svarbiausius sprendimus, vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus. Taip pat apžvelgta visų 18 atrinktų vietos veiklos projektų eiga, veiksmams numatytų lėšų panaudojimas.

Su Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2020 m. galite susipažinti Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės interneto svetainėje https://kalvarijosmiestovvg.lt/apie-mus/dokumentai/strategijos-igyvendinimo-ataskaitos/.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija