Kalvarijos globos ir užimtumo centras įgyvendina projektą „Ateik, pažink ir dalyvauk“

Kalvarijos globos ir užimtumo centras kartu su projekto partneriais – Kalvarijos vietos veiklos grupe, Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubu „Arka“ nuo 2020 m. lapkričio 6 d. įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0411 ,,Ateik pažink ir dalyvauk“.

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.1 ,,Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į kultūrines, edukacines, menines, sportines ir kitas veiklas, kultūrinį bendruomenės gyvenimą“.

Spalio 20 dieną Kalvarijos krašto muziejuje buvo suorganizuoti 2 informaciniai renginiai. Veikloje dalyvavo įvairių organizacijų, dirbančių su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis, atstovai, projekto dalyviai, valdžios atstovai. Buvo pristatytos įvykusios veiklos, iškelti aktualūs klausimai ir kartu ieškomi sprendimai, kaip paskatinti ir paspartinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą, aptarti turimi resursai ir esamos galimybės. Renginį vedė lektorė Agnė Daunoraitė.

 

Kalvarijos globos ir užimtumo centro informacija