Įvyko mokymai potencialiems projektų pareiškėjams

Patikslinti 2.2.2 veiksmo dokumentai

Š. m. sausio 3 d. Kalvarijos savivaldybės administracijos posėdžių salėje įvyko mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams, pagal Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės antrąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus veiksmams Nr.1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2.

Mokymų metu dalyviai supažindinti su kvietimo tikslais ir uždaviniais, finansavimo priemonėmis, galimybėmis, projektų atrankos ir vertinimo kriterijais, reikalavimais pareiškėjams, tikslinėms grupėms, remiamoms veikloms. Taip pat dalyviams buvo pristatyti reikalavimai projektinių pasiūlymų parengtumui ir įgyvendinimui, išlaidų tinkamumo / netinkamumo finansuoti reikalavimai.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija