Pratęsiamas kvietimo teikti projektinius pasiūlymus veiksmui Nr.1.1.1. laikas

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė paveikslėlis13

Dėmesio: pratęsiamas kvietimo teikti projektinius pasiūlymus veiksmui Nr.1.1.1. „Bendruomenės inicijuotas, savanoriškas pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems bendruomenės nariams, panaudojant naujus socialinę atskirtį patiriančių asmenų identifikavimo metodus, nustatant paslaugų poreikį ir jį tenkinant“ laikas

Projektinius pasiūlymus kviečiame teikti iki 2020 m. sausio 17 d. 15 val.
Visą informaciją apie kvietimą teikti projektinius pasiūlymus veiksmui Nr. 1.1.1 rasite čia: https://kalvarijosmiestovvg.lt/kvietimai/