Informuojame pareiškėjus apie priimtus sprendimus

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė šiuo metu informuoja pareiškėjus apie priimtus sprendimus