Įgyvendiname projektą „Sveikas jaunimas – sveika bendruomenė“

Kalvarijos gimnazija nuo 2020 m. sausio 28 d. įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0135 „Sveikas jaunimas – sveika bendruomenė“.

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.2 „Socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunuolių socialinės integracijos skatinimas per įsitraukimą į bendruomeninį gyvenimą, savirealizaciją, edukaciją, profesinį orientavimą ir sociokultūrines veiklas“.

Projekto tikslas – didinti socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunų žmonių bei jų šeimos narių socialinę integraciją per aktyvaus laisvalaikio veiklas.

Projekto uždaviniai: 1. Ugdyti savanorius, padėsiančius jauniems žmonėms įsilieti į bendruomenę per aktyvų laisvalaikį. 2. Mažinti socialinę vaikų ir jaunimo per dienos stovyklų organizavimą. 3. Skatinti vaikus ir jaunimą bei jų šeimas mažinti socialinę atskirtį gimnazijos bendruomenėje.

Įgyvendinant projektą įsigyti 8 lauko treniruokliai, kuriuos įmonė UAB ,,Ežerėlio vaivorykštė“ sumontavo prie gimnazijos stadiono.