Įgyvendinamas projektas „Šeimai palankios aplinkos kūrimas Kalvarijos mieste socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms“

Rugpjūčio 26 d. Kalvarijos vaikų dienos centro „Žiniukas“ erdves užliejo šventinis šurmulys ir geros emocijos. Kalvarijiečių šeimos rinkosi į šeimų popietę. Popietės metu vyko piešinių konkursas, lauko estafetės, putų šou pramogos. Susirinkusius linksmino princesė Elza, liūtas ir klounas. Dėkojame visiems dalyvavusiems už šypsenas veiduose ir nuoširdumą.

Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ kartu su projekto partneriais – VšĮ ,,Aš ypatingas“ ir Vilkaviškio vyskupijos „Caritu“ įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0310 „Šeimai palankios aplinkos kūrimas Kalvarijos mieste socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms“.

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.3 „Socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų narių konsultavimo, motyvavimo paslaugos, savipagalbos grupių, stovyklų organizavimas, įtraukimas į bendras veiklas, lavinant socialinius, bendravimo, kitus naudingus įgūdžius, skatinant atrasti naujas galimybes integruotis į visuomenę, informacijos apie socialines paslaugas šeimoms Kalvarijoje teikimas“.

 

Asociacijos „Kalvarijiečių šeimų klubas“ informacija