Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė pagrindinis

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariai birželio 30 d. visuotinio susirinkimo metu patvirtino Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo galutinę ataskaitą.

Galutinėje Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitoje atsispindi pagrindinė Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės veikla. Ataskaitoje detaliai apžvelgtas visų strategijos veiksmų įgyvendinimas, pateikta įgyvendinimo gerieji pavyzdžiai. Ataskaitoje pateikta informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą strategijos įgyvendinimo laikotarpiu, vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus. Taip pat apžvelgta visų 18 įgyvendintų vietos veiklos projektų eiga, veiksmams numatytų lėšų panaudojimas.

Su Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo galutine ataskaita galite susipažinti Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės interneto svetainėje https://kalvarijosmiestovvg.lt/apie-mus/dokumentai/strategijos-igyvendinimo-ataskaitos/.

 

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija