Įvyko mokymai potencialiems projektų pareiškėjams

Potencialiems projektų pareiškėjams

Š. m. gruodžio 13 d. Kalvarijos savivaldybės administracijos posėdžių salėje įvyko dar vieni viešieji mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams, pagal Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės antrąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus veiksmams Nr.1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2.

Mokymai orientuoti į organizacijas, norinčias teikti projektinius pasiūlymus įgyvendinti pirmąjį ir antrąjį Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos tikslus. Pirmas tikslas – socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinė integracija į visuomenę. Antras tikslas – Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes.

Mokymų metu galimi vietos projektų pareiškėjai buvo supažindinti su kvietimo tikslais ir uždaviniais, finansavimo priemonėmis, galimybėmis, projektų atrankos ir vertinimo kriterijais, reikalavimais pareiškėjams, tikslinėms grupėms, remiamoms veikloms. Taip pat dalyviams buvo pristatyti reikalavimai projektinių pasiūlymų parengtumui ir įgyvendinimui, išlaidų tinkamumo / netinkamumo finansuoti reikalavimai.