Įgyvendiname projektą „Sveikas jaunimas – sveika bendruomenė“

Kalvarijos gimnazija nuo 2020 m. sausio 28 d. įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0135 „Sveikas jaunimas – sveika bendruomenė“.

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.2 „Socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunuolių socialinės integracijos skatinimas per įsitraukimą į bendruomeninį gyvenimą, savirealizaciją, edukaciją, profesinį orientavimą ir sociokultūrines veiklas“.

Projekto tikslas – didinti socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunų žmonių bei jų šeimos narių socialinę integraciją per aktyvaus laisvalaikio veiklas.

Projekto uždaviniai: 1. Ugdyti savanorius, padėsiančius jauniems žmonėms įsilieti į bendruomenę per aktyvų laisvalaikį. 2. Mažinti socialinę vaikų ir jaunimo per dienos stovyklų organizavimą. 3. Skatinti vaikus ir jaunimą bei jų šeimas mažinti socialinę atskirtį gimnazijos bendruomenėje.

Birželio 18 d. prasidėjo projekto savanorių patyriminiai mokymai, kuriuos veda VšĮ Juoda avis lektorės Laura Stumbraitytė ir Sigita Andriukevičiūtė.